xManager - Facturi fiscale, evidenta încasari, rapoarte vanzari, avize, curs valutar, jurnal de vanzari, facturare
 

Facturi fiscale, evidenta încasari, rapoarte vanzari, avize, curs valutar, jurnal de vanzari, facturare
 Legislatie in domeniul facturarii - Tipărirea, înserierea şi numerotarea formularelor  

Ordin nr. 989
din 26 iulie 2002
privind tipărirea, înserierea şi numerotarea formularelor cu regim special
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 31 iulie 2002

Ministrul finanţelor publice,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 1 alin. (5) şi (10) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora,
emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 august 2002 formularele sau documentele cu regim special care se asigură direct de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. sau de unităţi tipografice abilitate, sub supravegherea acesteia, inclusiv formularele personalizate prevăzute la art. 1 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997, se vor executa pe hârtie autocopiativă cu elemente de securitate specială.
(2) Începând cu data de 1 august 2002 solicitările de formulare cu regim special vor fi onorate numai în condiţiile alin. (1).
(3) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va asigura aprovizionarea cu hârtie autocopiativă securizată.
Art. 2. - (1) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va analiza în termen de 30 de zile modalitatea şi termenul în care agenţii economici care au primit aprobare pentru editarea formularelor cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.177/1998, vor utiliza hârtie securizată, înseriată şi numerotată corespunzător formatului formularelor pentru care au primit aprobare (A3, A4, A5 etc.).
Art. 3. - Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va asigura evidenţa informatizată a plajelor de serii şi numere acordate formularelor cu regim special, precum şi accesul autorităţilor abilitate la această evidenţă.
Art. 4. - Formularele cu regim special aflate în acest moment la utilizatorii finali, persoane fizice şi juridice, executate pe hârtie offset sau autocopiativă obişnuită, fără elemente de securitate, rămân valabile până la data de 31 decembrie 2002.
Art. 5. - Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 26 iulie 2002.
Nr. 989.
 

© 2002-2014 102mg top s.r.l. Toate Drepturile Rezervate | MyBlog.ro
BestHost.ro - Gazduire Web