xManager - Facturi fiscale, evidenta încasari, rapoarte vanzari, avize, curs valutar, jurnal de vanzari, facturare
 

Facturi fiscale, evidenta încasari, rapoarte vanzari, avize, curs valutar, jurnal de vanzari, facturare
 Legislatie in domeniul facturarii - Personalizarea formularelor tipizate cu regim special  

Ordinul nr. 1849
publicat în M.Of. nr. 025 din data: 01/13/2004

OMFP1849/2003

Ordin nr. 1849 din 22 decembrie 2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 13 ianuarie 2004


Ordin nr. 1849
din 22 decembrie 2003
privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 13 ianuarie 2004


În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4), (5), (9) şi (10) şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, ale art. 26 din cap. IV titlul II al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2004, formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, se vor executa prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator.
(2) Imprimarea se va executa pe fiecare exemplar original şi va conţine următoarele informaţii: denumirea, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, atributul fiscal, sediul social, contul bancar, capitalul social.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi formularelor tipizate specifice anumitor utilizatori, pentru care aceştia au primit aprobare de la Ministerul Finanţelor Publice.
Art. 2. - (1) Utilizatorii vor adresa comenzi ferme de formulare tipizate unităţilor abilitate care funcţionează sub supravegherea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., conform prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.603/2002 privind abilitarea unităţilor tipografice şi distribuţia formularelor cu regim special, care vor asigura tipărirea şi distribuţia formularelor către aceştia, excluzând-se orice verigă intermediară.
(2) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va lua măsuri prin unităţile abilitate pentru asigurarea de centre pentru preluarea comenzilor şi livrarea de formulare tipizate în toate judeţele ţării.
(3) Termenul de livrare pentru formularele solicitate de utilizatori este de maximum 15 zile de la înregistrarea comenzii ferme, pentru orice comandă care se încadrează în condiţiile art. 3.
(4) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va aduce la cunoştinţă agenţilor economici noile condiţii de executare a formularelor tipizate.
Art. 3. - Formularele executate conform art. 1, fără imprimarea altor elemente grafice şi imprimate într-o singură culoare, se vor desface la preţurile maximale prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin, cu condiţia achiziţiei cantităţilor de formulare prevăzute în această anexă.
Art. 4. - Utilizatorii vor solicita executarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, având imprimate în modelul formularelor sigla, emblema sau elemente grafice de identificare, în diferite culori, în condiţiile suportării eventualelor diferenţe de preţ, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 5. - Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va asigura un sistem informatic prin care se va evidenţia situaţia vânzărilor de formulare către utilizatori.
Art. 6. - Formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, executate fără personalizarea datelor emitentului prin pretipărire, achiziţionate până la data de 1 iulie 2004 de utilizatorii finali, persoane fizice şi juridice, rămân valabile până la data de 31 decembrie 2004.
Art. 7. - Adresa şi informaţiile de contact ale unităţilor abilitate să preia comenzile de formulare tipizate care se execută sub supravegherea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. se vor afişa permanent la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi la administraţiile fiscale din subordinea acestora, precum şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro) şi Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. (www.cnin.ro).
Art. 8. - (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
(2) Orice alte prevederi contrare prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 22 decembrie 2003.
Nr. 1.849.

ANEXA Nr. 1*)
__________
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Formular | Format | Mod finisare | Caracteristici hârtie |
|crt.| | | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 1 |Aviz de însoţire a |A4, A5 |blocuri a 150 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |mărfii - cod 14-3-6/A | |(50 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 2 |Chitanţă - cod 14-4-1 |A6 |carnete a 100 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| | | |(50 seturi x 2 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 3 |Factură fiscală - cod |A4, A5, A6 |blocuri a 150 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |14-4-10/A | |(50 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 4 |Factură - cod |A4 |blocuri a 150 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |14-4-10/aA | |(50 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 5 |Bon comandă-chitanţă |A5 |carnete a 75 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |(T.V.A.) - cod 14-4-11| |(25 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 6 |Bon comandă-chitanţă -|A5 |carnete a 75 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |cod 14-4-11/a | |(25 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 7 |Chitanţă chirii - cod |1/3 A4 |carnete a 100 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |14-4-1/b | |(50 seturi x 2 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 8 |Chitanţă închirieri |X7 |carnete a 100 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |obiecte - cod 14-4-1/m| |(50 seturi x 2 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 9 |Notă de plată numerar |A6 |carnete a 150 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |ospătar - cod 11-4-6 | |(50 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 10 |Notă de plată virament|A6 |carnete a 150 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |ospătar - cod 11-4-6/a| |(50 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 11 |Notă de plată numerar |A6 |carnete a 100 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |hotel - cod 27-3-14 | |(50 seturi x 2 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 12 |Notă de plată virament|A6 |carnete a 150 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |hotel - cod 27-3-14/a | |(50 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 13 |Chitanţă (Quinttung, |A5 |carnete a 100 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |Attestation, Receipt) | |(50 seturi x 2 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
| |- cod 27-2-36 | | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 14 |Bon comandă (metale |X5 |blocuri a 75 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |preţioase) - cod 6-8-4| |(25 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 15 |Bon comandă chitanţă |A6 |carnete a 75 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |(foto) - cod 6-8-23 | |(25 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 16 |Bon comandă chitanţă |A5 |carnete a 75 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |prelucrare piei - cod | |(25 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
| |6-8-25 | | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 17 |Bon comandă chitanţă |A5 |carnete a 75 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |curăţătorie, | |(25 set x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
| |spălătorie | | | |
| |- cod 14-4-1/d | | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 18 |Bon de marcaj - cod |X7 |carnete a 150 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |14-50-52 | |(50 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 19 |Borderou de |A4 |blocuri a 100 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |încasări-vânzări - cod| |(50 seturi x 2 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
| |14-50-51 | | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 20 |Notă de |A4 |blocuri a 100 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |predare-restituire - | |(50 seturi x 2 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
| |cod 14-50-56 | | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 21 |Bon comandă-chitanţă |A4 |blocuri a 75 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |service auto - cod | |(25 seturi x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
| |AUT0 14-4-11 | | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 22 |Bon comandă-chitanţă |A4 |blocuri a 75 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |îmbrăcăminte tricotaje| |(25 set x 3 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
| |- cod 6-8-12 | | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 23 |Monetar - cod 14-50-61|A6 |carnete a 100 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| | | |(50 seturi x 2 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 24 |Buletin de schimb |A5 |carnete a 100 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |valutar | |(50 seturi x 2 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 25 |Aviz de însoţire a |21 cm x 12''|seturi a 3 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |mărfii - cod 14-3-6/A | | |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 26 |Chitanţă - cod 14-4-1 |21 cm x |seturi a 2 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| | |12''/3 | |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
| | |seturi | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 27 |Factură fiscală - cod |21 cm x 12''|seturi a 3 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |14-4-10/A | | |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 28 |Factură, A4 - cod |21 cm x 12''|seturi a 3 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |14-4-10/aA | | |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 29 |Buletin de schimb |21 cm x |seturi a 2 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |valutar - cod m.c. |12''/2 | |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
| | |seturi | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 30 |Bon cu valoare fixă - |X7 |carnete a 100 file |hârtie offset |
| |cod 6-8-31 | |(100 seturi x 1 filă)| |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 31 |Bon de măciniş - cod |A5 |carnete a 100 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |6-3-10/A | |(50 seturi x 2 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 32 |Extras din borderoul |A5 |carnete a 100 file |hârtie autocopiativă securizată potrivit|
| |de plăţi - cod 14-4-20| |(50 seturi x 2 file) |prevederilor O.M.F.P. nr. 989/2002 |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 33 |Bilet de intrare | |- |hârtie offset |
| |spectacol - cod | | | |
| |14-4-80 | | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 34 |Abonament spectacol - | |- |hârtie offset |
| |cod 14-4-81 | | | |
|----+----------------------+------------+---------------------+----------------------------------------|
| 35 |Fişă de magazie a |A4 |file |carton securizat |
| |formularelor cu regim | | | |
| |special - 14-3-8/b | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXA Nr. 2*)
___________
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Tiraj |
|Nr. | | | | Preţ | maxim/comandă |
|crt.| Formular | U.M. | Format | maximal |până la care se|
| | | | |(euro/buc.)| aplică preţul |
| | | | | |maximal (buc.) |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 1 |Aviz de însoţire a |bloc |A4 | 5,5| 10|
| |mărfii - cod 14-3-6/A | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 2 |Aviz de însoţire a |bloc |A5 | 3| 10|
| |mărfii - cod 14-3-6/A | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 3 |Chitanţă - cod 14-4-1 |carnet |A6 | 3| 15|
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 4 |Factură fiscală - cod |bloc |A4 | 5,5| 10|
| |14-4-10/A | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 5 |Factură fiscală - cod |bloc |A5 | 3| 10|
| |14-4-10/A | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 6 |Factură fiscală - cod |bloc |A6 | 2,75| 10|
| |14-4-10/A | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 7 |Factură - cod |bloc |A4 | 5,5| 10|
| |14-4-10/aA | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 8 |Bon comandă-chitanţă |carnet |A5 | 2,5| 15|
| |(T.V.A.) - cod 14-4-11 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 9 |Bon comandă-chitanţă |carnet |A5 | 2,5| 15|
| |- cod 14-4-11/a | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 10 |Chitanţă chirii - |carnet |1/3 A4 | 2| 15|
| |cod 14-4-1/b | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 11 |Chitanţă închirieri |carnet |X7 | 1,5| 15|
| |obiecte - cod 14-4-1/m | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 12 |Notă de plată numerar |carnet |A6 | 2,75| 15|
| |ospătar - cod 11-4-6 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 13 |Notă de plată virament |carnet |A6 | 2,75| 15|
| |ospătar - cod 11-4-6/a | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 14 |Notă de plată numerar |carnet |A6 | 2,5| 15|
| |hotel - cod 27-3-14 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 15 |Notă de plată virament |carnet |A6 | 2,75| 15|
| |hotel - cod 27-3-14/a | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 16 |Chitanţă (Quinttung, |carnet |A5 | 2| 15|
| |Attestation, Receipt) | | | | |
| |- cod 27-2-36 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 17 |Bon comandă (metale |bloc |X5 | 3| 15|
| |preţioase) - cod 6-8-4 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 18 |Bon comandă chitanţă |carnet |A6 | 1,5| 15|
| |(foto) - cod 6-8-23 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 19 |Bon comandă chitanţă |carnet |A5 | 2,5| 15|
| |prelucrare piei - cod | | | | |
| |6-8-25 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 20 |Bon comandă chitanţă |carnet |A5 | 2,5| 15|
| |curăţătorie, spălătorie| | | | |
| |- cod 14-4-1/d | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 21 |Bon de marcaj - cod |carnet |X7 | 2| 15|
| |14-50-52 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 22 |Borderou de |bloc |A4 | 4| 15|
| |încasări-vânzări - cod | | | | |
| |14-50-51 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 23 |Notă de |bloc |A4 | 3,5| 15|
| |predare-restituire - | | | | |
| |cod 14-50-56 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 24 |Bon comandă-chitanţă |bloc |A4 | 3,5| 15|
| |service auto - cod AUTO| | | | |
| |14-4-11 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 25 |Bon comandă-chitanţă |bloc |A4 | 3| 15|
| |îmbrăcăminte tricotaje | | | | |
| |- cod 6-8-12 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 26 |Monetar - cod 14-50-61 |carnet |A6 | 2,5| 15|
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 27 |Buletin de schimb |carnet |A5 | 2| 15|
| |valutar | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 28 |Aviz de însoţire a |seturi a|21 cm x 12''| 0,15| 750|
| |mărfii - cod 14-3-6/A |3 file | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 29 |Chitanţă - cod 14-4-1 |seturi a|21 cm x | 0,05| 750|
| | |2 file |12/3 seturi | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 30 |Factură fiscală - cod |seturi a|21 cm x 12''| 0,15| 750|
| |14-4-10/A |3 file | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 31 |Factură, A4 - cod |seturi a|21 cm x 12''| 0,15| 750|
| |14-4-10/aA |3 file | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 32 |Buletin de schimb |seturi a|21 cm x | 0,05| 750|
| |valutar - cod m.c. |2 file |12''/2 | | |
| | | |seturi | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 33 |Bon de măciniş - cod |carnet |A5 | 2| 15|
| |6-3-10/A | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 34 |Extras din borderoul de|carnet |A5 | 2| 15|
| |plăţi - cod 14-4-20 | | | | |
|----+-----------------------+--------+------------+-----------+---------------|
| 35 |Fişă de magazie a |filă |A4 | 0,05| 5|
| |formularelor cu regim | | | | |
| |special - 14-3-8/b | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------

© 2002-2014 102mg top s.r.l. Toate Drepturile Rezervate | MyBlog.ro
BestHost.ro - Gazduire Web